SEK MUS

Grafienės Butlerienės rožančkelis

Rugsėjo 15d.(penktadienį), mūsų gimnazijos penktokai , dalyvavo netradicinėje istorijos-tikybos pamokoje. Keliavo grafienės Butlerienės rožančkeliu. Žygis buvo skirtas Europos paveldo dienai paminėti. Jį vedė „Aistuvos” klubo vadovė – Vida Mickuvienė. Mokinius suorganizuoti padėjo, jų auklėtojos Vilma N. ir Rasa J., žygyje juos lydėjo istorijos mokytoja Reda, tikybos mokytoja Rasa ir auklėtoja Vilma.