SEK MUS

Šiluvos Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai

Rugsėjo 14d. I – III g. klasių mokiniai ir grupelė mokytojų vyko į Šiluvos Didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.
Piligriminė kelionė prasidėjo malda autobuse. Meldėmės Dievo užtarimo ir malonių visos atlaidų dienos metu. Atvykę į Šiluvą pirmiausiai apsilankėme Apsireiškimo koplyčioje. Šioje vietoje 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija ir šis apsireiškimas yra pats seniausias iš oficialiai Vatikano pripažintų, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Europoje. Vėliau malonių prašėme Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje prie didžiojo altoriaus esančio Marijos paveikslo bei Ligonių sveikatos koplyčioje.
Pagrindines šv. Mišias aikštėje pasitikome klausydami kunigo A. Valkausko katechezės, melsdamiesi rožinio malda ir dalyvaudami šv. Mišių aukoje. Išvykę iš Šiluvos dar aplankėme Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią.Visos kelionės metu jautėme vieni kitų ir Dievo meilės bendrystę.
„Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!” 2 Korintiečiams 13:13