SEK MUS

Kai mintys prabyla

Balandžio 24d. Marijampolės kultūros centre dalyvavome projekto „Kai mintys prabyla“ parodos aptarime. Pamatėme paruoštą virtualią parodą , išgirdome gana kritiškas ir reiklias meno ekspertų nuomones, susipažinome su tolimesne projekto eiga. Renginys buvo netrumpas. Jame dalyvavo visas Sūduvos regionas. Mūsų mokinės sulaukė pagyrimų ir kritikos. Mokines projekte dalyvauti skatino dailės mokytojos Lina Endriukaitienė ir Skirmantė Makarevičienė.