SEK MUS

Kryžiaus kelias

Gavėnia – tai metas įsigilinti į Kristaus kančios kelius. 6-os klasės mokiniams tai padaryti padėjo tikybos ir anglų kalbos mokytojos (Irma Zapolskienė ir Inga Jočionienė) vesdamos integruotą pamoką – Kryžiaus kelias.