SEK MUS

Mintys, eilės, dainos apie Tėvynę, jos laisvę, meilę ir nepriklausomybę

Vasario 16 -oji – mūsų Valstybės  atkūrimo diena, didelė šventė kiekvieno lietuvio širdyje, todėl  paskutinįjį penktadienį prieš atostogas  šv. Cecilijos gimnazijoje nuo pat ryto šurmuliavo šventiškai pasipuošę ir puikiai  nusiteikę moksleiviai. Mažieji mokinukai ( pradinukai)  šauniai giedojo ,,Tautišką giesmę“ , linksmai klegėjo, žandukus apsiklijavę širdelėmis, o dar  po vieną, visus ir Tėvynę mylinčią , plakė kiekvienoje krūtinėje. Vasario 10 – 14  d.d. mokykloje vyko integruotas projektas pradinių klasių mokiniams ,,Vardan tos Lietuvos“, ir jie puikiai pasirodė, naujomis žiniomis apie Tėvynę ir ją apgynusius žmones praturtėjo.

Vyresnieji rinkosi į  iškilmingą minėjimą ,,Dainuoju Lietuvai“. Jo metu III G kl. mokinė Rugilė Smalenskaitė  savo pranešime kvietė trumpam  sugrįžti  į 1918 metų  Vasario 16-ąją, pagalvoti apie didžiausią tautos turtą – laisvę ir nepriklausomybę, apžvelgė vertybes, kurias gavome tapę laisvi. Puikiai dainas apie Tėvynę traukė  mūsų moksleivių chorai, vadovaujami  mokytojų V. Junevičienės ir V. Mačiulsko, o šventės kulminacija tapo  darniai skambantis ir visų širdis vienijantis Lietuvos himnas.

Tokios puikios šventės išvakarėse smagu pasidžiaugti  jau šiais metais pasiektais mokinių laimėjimais  olimpiadose ir konkursuose. Nugalėtojus  sveikino pavaduotoja L. Dambauskienė, o tada … –  linksmų atostogų!