SEK MUS

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

Šių metų birželio 15 d. šv. Cecilijos gimnazijoje vyko mokslo metų užbaigimo šventė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dambauskienė dėkojo visai gimnazijos bendruomenei už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, tarpusavio palaikymą bei supratimą.

Šventės metu mokiniams įteiktos padėkos bei kvietimai į kino teatrą, klausėmės vyresniųjų klasių mokinių atliekamų kūrinių, stebėjome nuotaikingą vaidinimą „Pasaka“ (vad. dramos studijos mok. Birutė Antanavičiūtė).

Renginį vedė lietuvių k. mokytoja Ilona Martinaitienė ir 1 gimnazijos klasės mokinys Danielis Sarpalius.

Už pasiekimus olimpiadose, konkursuose apdovanoti šie mokiniai: Kotryna Kičaitė IIg kl. (už pasiekimus konkursuose), Žarnauskaitė Aura 7b kl., Juknevičiūtė Monika 8a kl., Krivickaitė Monika IIIg kl., Gavėnas Lukas Ig kl.

Už labai gerą mokymąsi apdovanoti šie mokiniai: Rugilė Smalenskaitė Ig kl., Nemunas Grubliauskas Ig kl., Monika Palšytė IIg kl., Nojus Stepšys IIg kl., Saulė Dobrovolskė 5 kl., Anuškevičius Ąžuolas 5kl., Butkevičiūtė Gabija 5 kl., Šipšinskaitė Grytė 5kl. (už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą pamokų lankymą), Žukaitė Rusnė 5kl., Blaškevičius Vilantas 6kl., Aleknavičius Kajus 6kl., Vosyliūtė Vaiga 7b kl., Janušauskaitė Aura 8a kl., Majauskaitė Augustė 8a kl., Perlibaitė Adrija 8b kl., Tumalavičiūtė Aistė IIIg kl., Bubnytė Paulina IIIg kl.

Už labai gerą mokymąsi ir pasiekimus olimpiadose, konkursuose apdovanoti šie mokiniai: Vanesa Besasparytė Ig kl., Andrius Tumšys IIg kl., Būdžiūtė Kamilė 6kl., Maišiukas Matas 7a kl., Kavaliauskaitė Ieva 7a kl., Eidukevičiūtė Smiltė 7b kl., Juknevičiūtė Elena 7b kl., Rudminaitė Roberta 8b kl., Butkus Lukas IIIg kl.

Už pavyzdingą pamokų lankymą apdovanoti šie mokiniai: Aranauskas Augustas 5 kl., Makarauskaitė Austėja 5kl. (už dideles pastangas mokytis ir gerą pamokų lankomumą), Oresta Masikonytė 8b kl., Jakimavičiūtei Erikai IIIg kl., Kižytė Austėja 8a kl.

Už gerą mokymąsi apdovanoti šie mokiniai: Šalčius Matas 7a kl., Sasnauskaitė Enrika 7a kl.

Už aktyvią meninę veiklą apdovanoti šie mokiniai: Dambrauskas Alanas Ig kl., Sarpalius Danielius Ig kl., Nemura Linas Ig kl., Stankevičius Emilis Ig kl., Kavaliauskas Marijonas Ig  kl., Liaukus Rokas 8a kl., Žardeckas Gytis 8a kl.