SEK MUS

Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „SAULUTĖ“

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijoje (toliau – Gimnazija) 2018 m. birželio 1 – 15 dienomis vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulutė“.

Stovyklos metu per pozityvaus elgesio įgūdžių formavimą  buvo ugdomos vaikų socialinės kompetencijos, reikalingos sėkmingai jų socializacijai: vaikai lavino pozityvaus bendravimo įgūdžius, mokėsi vengti saugumui kylančių pavojų, dalyvavo pažintinėje, kūrybinėje-meninėje bei sportinėje veikloje, vyko ugdymas karjerai.

Stovyklos atidarymo dieną mokiniai kūrė stovyklos šūkį ir vėliavą, kiekvienas gavo po kaklaskarę – stovyklautojo išskirtinumo atributą. Vėliau, lydimi mokytojų, patraukė į Poezijos parką, dalyvavo Vaikų gynimo dienai skirtoje parodoje – akcijoje „Mano gimtieji namai – Marijampolė“.

Kad mokiniams neprailgtų laikas mokykloje, jie vyko į pažintines ekskursijas, aktyviai laiką leido Poezijos, Vytauto Didžiojo parkuose.

Mokiniai lankėsi Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate, „Saugaus eismo mokykloje“, kur prisiminė saugaus elgesio gatvėje taisykles, dalyvavo praktinėse užduotyse – žaidimuose, patys tapdami eismo dalyviais.

Banke „Swedbank“ mokiniams atskleidė keletą gudrybių, kaip atskirti tikrus banknotus nuo padirbtų.

Aptarę ranka rašomų ir siunčiamų laiškų naudą, stovyklautojai nuvyko į Marijampolės centrinį paštą. Čia jie sužinojo, jog norint, kad laiškas pasiektų adresatą, reikia teisingai užrašyti gavėjo vardą, pavardę ir jo adresą, t. y. nurodyti gatvę, namo ir/ar buto numerį, miestą bei pašto kodą. Ten pat mokiniai rašė laiškus, dėjo juos į vokus, rašė adresus ir siuntė savo draugams.

Multicentre, anot mokinių, buvo labai linksma: jie konstravo įvairius gyvūnus, kūrė muziką, šoko  pagal „Just Dance“ žaidimus.

Mokyklinis amžius yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Marijampolės priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje mokiniai buvo supažindinti su gaisrininko profesija, apžiūrėjo gelbėtojų techniką ir įrangą. Mokiniai taip pat turėjo galimybę stebėti į iškvietimą skubančius gelbėtojus.

Fantazija ir kūrybiškumas skleidėsi kūrybinių dirbtuvių metu: mokiniai gamino gyvūnus – lėles, vėliau vyko „gyvūnų“ prisistatymai, vaidinimas.

Sporto šventės metu mokiniai stiprino savo sveikatą, grūdino valią bei ištvermę ir, žinoma, džiaugėsi nugalėję vienoje ar kitoje rungtyje. Sveikatos priežiūros specialistė su stovyklautojais kalbėjo apie saugumą vandenyje, kelyje, žaidžiant. Pasakojo apie vandens naudą organizmui.

Dailės terapijos užsiėmimo metu įvairiomis technikomis (pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais, dažais) mokiniai stengėsi pavaizduoti save kaip transporto priemonę.

Paskutiniąją stovyklos dieną mokinių komandos dalyvavo varžybose, kur demonstravo  savo iškalbą, meninius gebėjimus, fizinę ištvermę bei sumanumą. Kaskart įveikę užduotį, mokiniai priartėdavo prie „Lobio“ – vaišių. Nugalėjus draugystei ir besivaišinant „Lobiu“  vyko stovyklos aptarimas bei pasidalijimas įspūdžiais.