SEK MUS

PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS ĮSTATYMAS

2021 m. sausio mėn. 14 d. priimtas LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

ĮSTATYMAS

Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą.

Už pagalbos vykdymą atsakingos – Akredituotos Pagalbos Tarnybos.

Viena iš jų – Marijampolės Pagalbos Tarnyba.

Mūsų teikiama pagalba:

  • Informavimas ir konsultavimas apie nukentėjusiojo asmens teises.

  • Emocinis palaikymas, psichologo konsultacijos.

  • Pirminė teisinė konsultacija, pagalba rengiant teisinius dokumentus.

  • Tarpininkavimas, organizuojant kitų institucijų pagalbą:
  • Valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos gavimą;

  • Laikiną apgyvendinimą;

  • Palydėjimą.

Pagalba yra nemokama ir konfidenciali.

Siekiant užtikrinti visuomenės žinomumą apie Pagalbos Tarnybos teikiamą pagalbą prašome pasidalinti šia informacija tarp Jūsų savivaldybės darbuotojų bei jai priklausančių įmonių: švietimo, medicinos, socialinių paslaugų institucijų administracijų kurios pagal Įstatymą yra pirmojo kontakto institucijos turinčios suteikti informaciją nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims apie PT teikiamą pagalbą bei jos kontaktus.

Kontaktai: Kęstučio g. 3 , Marijampolė

Tel. + 370 65902229, +370 69033132

Darbo laikas – I –V nuo 9.00 iki 18.00

El. pašt. – marpagalba21@gmail.com

Unt, www.marmvc.lt