SEK MUS

Prisimenant vasarą…

Tu mums – viena“… Tokiomis mintimis  ir nuoširdžiausiais dainų žodžiais savo meilę Lietuvai išreiškė respublikinės Dainų šventės dalyviai.   Mūsų gimnaziją šiame renginyje atstovavo  du kolektyvai – tai jaunučių ir mišrus chorai, vadovaujami  Daivos  Žardeckienės (koncertmeisterė  Nadiežda  Liberis). Nuotraukose  šypsenomis pražydę Dainų šventės dalyvių veidai, nepakartojamos šventės akimirkos.