SEK MUS

Vėl rugsėjis

Vėl Rugsėjis… Subėgo, suėjo,  sugužėjo  į mielą Šv. Cecilijos gimnaziją ir jauni, ir vyresni, ir patys mažiausi. Susirinkome, kad  į toliausius tolius pakeltume savo mintis, kad ieškotume ir atrastume, kad pasiektume, kad būtume drąsūs, vieningi ir linksmi., kad pratęstume tai, ko pernai nesuspėjom… Visiems kūrybingų ir sėkmingų 2016/2017m.m.