SEK MUS

Projektas “Mes lietuviai”

Birželio 20-22 dienomis Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje vyko netradicinės veiklos – buvo vykdomas projektas “Mes lietuviai”. 5-10 klasių mokiniai pasiskirstė po Lietuvos regioną. Penktokai tapo suvalkiečiais, šeštokai – aukštaičiais, septintokai – dzūkais, aštuntokai, devintokai ir dešimtokai – žemaičiais.

Birželio 20-21 dienomis kiekviena grupė analizavo savo pasirinktą regioną. Per dvi dienas mokiniai turėjo pasiruošti pristatyti keturias sritis – mokytojų padedami tyrinėjo savo pasirinkto regiono tarmės ypatybes, istoriją ir geografiją, amatus ir kultūrą (šokius ir dainas).

Birželio 22 dieną vyko projekto veiklų pristatymas. Visos klasės padainavo po vieną nagrinėto regiono dainą, pašoko po šokį, pristatė regiono istoriją ir iš atskirų dalių – regionų sudėjo Lietuvos žemėlapį. Visos grupės gamino prieversptes, kuriose atsispindėjo skirtingų Lietuvos regionų raštai, raižinių motyvai, supažindino, kas yra prieverstės, kam jos naudojamos. Pristatydami tarmes visos grupės pristatė tarmėms būdingas ypatybes ir atliko po praktinę užduotį. Suvalkiečiai – penktokai savo gimtąja tarme pasakojo anekdotus, aukštaičiai – šeštokai surengė greitą viktoriną, kurioje aiškinosi tik aukštaičiams būdingų žodžių reikšmes, dzūkai – septintokai pasekė eiliuotą pasaką “Apie bobulį ir dziedulį”, o žemaičiai – aštuntokai- dešimtokai vaizdingai pristatė žemaičių tarmės skirtumus skirtingose Žemaitijos vietose ir iliustravo pavyzdžiais.

Projektas “Mes lietuviai” sulaukė pasisekimo, tad nuspręsta ateinančiais mokslo metais tęsti jo vykdymą.

Dėkojame visiems projekto dalyviams ir vykdytojams – mokytojams už idėjas, o mokiniams už kūrybišką idėjų įgyvendinimą ir pristatymą.