SEK MUS

VV KKC meno mokyklos dailės specialybės mokinių pasiekimai šių 2022 m. m. II- ame pusmetyje

Kovo mėn. vyko Marijampolės ,, Šaltinio ‘’ progimnazijos organizuotas piešinių konkursas ,, ŽEMĖS PASAKOJIMAI’’(savivaldybės). AUŠRINĖ PILIŪTĖ , 2 kl. mokinė, jame užėmė II – ąją vietą. Mokytoja Jolita Bičkienė.

Kovo – balandžio mėn . vyko respublikinis švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių miniatiūrų paroda – konkursas ,,KIENO UODEGA’’, organizuotas Šiaulių meno mokyklos. Šiame konkurse dalyvavo 8 kl. mokinė SILVIJA ŠUKVIETYTĖ ir užėmė jame III- ąją vietą. Mokytoja Jolita Bičkienė.

Gegužės mėn. vyko respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas – paroda ,,PILYS’’, organizuotas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Jame dalyvavo du 4 kl. mokiniai LUKAS USTENKO ir NOJUS PETRULIS. Šiame konkurse jie užėmė III- ąją vietą. Mokytoja Jolita Bičkienė.

Vasario – gegužės mėn. vyko Lietuvos vaikų piešinių ir keramikos darbų konkursas ,, GAMTOS SPARNAIS APKABINU PASAULĮ’’, organizuotas Vilniaus Menų studijos ,,Spalvų juokas’’. Jame dalyvavo paruošiamosios, 2- os kl., 4 –os kl. moksleiviai. Mokytoja Jolita Bičkienė.

ADOMAS BOSEVIČIUS 2 kl. – LAUREATAS (keramika);

KAMILĖ KMIELIAUSKAITĖ 4 kl. – LAUREATĖ (keramika);

SAMANTA BOBINAITĖ 4 kl. – LAUREATĖ (keramika);

LIEPA DIFARTAITĖ 2 kl. – LAUREATĖ (keramika);

Parodos dalyviai :

SOFIJA LEPŠYTĖ 6 m.;

KARINA KUBILIŪTĖ 4 kl.;

ALICIJA STANKEVIČIŪTĖ 6 kl.

Ši paroda iki šiol keliauja po įvairias Vilniaus ir kitų miestų bibliotekas, kitas įstaigas.

Gegužės mėn . vyko respublikinis moksleivių integruotas technologijų ir dorinio ugdymo konkursas – paroda ,, KŪRYBA IR SAVIRAIŠKA ASMENYBĖS DVASINIAM PASAULIUI’’. TEMA – ,,SVARBIAUSIAS KRIKŠČIONYBĖS SIMBOLIS – KRYŽIUS’’.

Konkurse dalyvavo 11 kl. mokinys BENAS UTKEVIČIUS ir užėmė I – ąją vietą.

Galime džiaugtis ir didžiuotis kūrybingais ir darbščiais mūsų moksleiviais .

Dailės mokytoja Jolita Bičkienė