SEK MUS

Projektas „Pažink savivaldą 2016“

Kviečiame paskaityti mūsų gimnazijos III gimn. klasės mokinės Ramunės Dilbaitės laišką apie Marijampolės savivaldybės parengtą projektą, kuriame pati dalyvavo su savo bendraklase Iveta Kačerauskaite:

Sveiki,
noriu pasidalinti su Jumis visais apie savo ir kolegės praleistą produktyvų atostogų laiką mūsų miesto savivaldybėje.
Taigi, dalyvavau projekte „Pažink savivaldą 2016“ kartu su Iveta Kačerauskaitė.
Aš buvau mero pavaduotojo Povilo Isodos praktikantė, Iveta – finansų ir biudžeto departamento praktikantė. Man praktikos vietoje papasakojo apie miesto atnaujinimo, gražinimo parengtus projektus, parodė, kaip vyksta dokumentų tvarkymas, rūšiavimas. Taip pat apie savo pareigas. Turėjau unikalią galimybę pasivaikščioti savivaldybės pastato stogu, aplankyti archyvus, kuriuose gyventojų duomenis galime rasti net nuo 1912 metų, kai dar visa informacija buvo surenkama bažnyčiose, o fiksuojama – bažnytinėse knygose, aplankyti metrikacijos, vaikų teisių skyrius.
Ivetą mokino apskaičiuoti algą, parodė, kiek savivaldybės biudžete yra pinigų bei kokio dydžio yra mokinio krepšelis ir nuo ko priklauso jo dydis.
Buvo vykdomos ir bendros veiklos: turėjome posėdžio simuliaciją, kurioje galėjome pasijausti tikrais tarybos nariais ir svarstyti aktualiausias, opiausias miesto problemas, siūlyti sprendimo būdus bei pateikti kontraargumentus, kodėl vienas ar kitas siūlymas netinka. Kitą dieną lankėmės socialinės pagalbos centre: jaunimo turinčio intelekto sutrikimus dienos centre, kartų namuose (vaikų ir senelių padaliniuose). Šio apsilankymo metu galėjome susipažinti iš arčiau su socialinių darbuotojų kasdienybe, kuri labai šokiruojanti, kaip ir sakė viena darbuotoja: „kiekviena diena iššūkis, nes niekada negali žinoti su kokiais žmonėmis, jų poreikiais teks susidurti“. Tai tikrai labai pakeitė mūsų požiūrį į daugelį dalykų, ypač apsilankymas jaunimo turinčio intelekto sutrikimus dienos centre. Susidurdamas su ta realybe, kasdienybe, jų problemomis, tik tada realiai supranti, kaip tu gerai gyveni ir kiek daug gyvenime turi. Taip pat, jog už sveikatą nėra nieko svarbiau, nes pinigus, pareigybes tu gali uždirbti, o sveikatos ne. Ir paskutinė mūsų veikla – apsilankymas kraštotyros muziejuje, kuriame lipdėme iš molio bei liejome žvakes. Taip pat aplankėme atnaujintas muziejaus ekspozicijas.
Taigi, projektas mūsų lūkesčius pateisino visais 300%. Tikrai nesigailime, jog teko paaukoti atostogas, anksti keltis ir darbą pradėti nuo 8 valandos ryto ir pabaigti apie 17 valandą vakaro. Įgijome labai daug naudingos patirties, sukaupėme didelį bagažą teorinių žinių apie savivaldybės struktūrą, departamentų veiklas ir ne tik.