SEK MUS

2% PARAMA ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJAI

Kreipiamės į visus gimnazijos bendruomenės narius

Labai prašome 2 procentus savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai.  Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti [...]

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

Miesto technologijų olimpiadoje mokyklai atstovavo Smiltė Eidukevičiūtė ir Aura Žarnauskaitė, užėmusios savo pogrupyje I ir II vietas (mokyt. R . Vaitonienė). Teisę atstovauti Marijampolę Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje Balandžio 5, [...]