SEK MUS

Mąstome, konstruojame, komunikuojame

Balandžio 19 d. 4 b klasės mokiniai Luknė Šlekytė, Rusnė Pavelčikaitė, Jovis Jočionis ir Linas Bujauskas kartu su anglų kalbos mokytojomis Jurgita Kučinskiene ir Jolanta Leonavičiene dalyvavo konkurse „“. Tą [...]

Kryžiaus kelias

Gavėnia – tai metas įsigilinti į Kristaus kančios kelius. 6-os klasės mokiniams tai padaryti padėjo tikybos ir anglų kalbos mokytojos (Irma Zapolskienė ir Inga Jočionienė) vesdamos integruotą pamoką – Kryžiaus kelias.