SEK MUS

Fotonuotraukų paroda „Šešėlis“

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos 2 klasės mokinių (mokyt. J. Balaikienė) fotonuotraukų paroda.
Šešėlis
Šešėlis mane seka
Ir tardo it žmogus.
Jis didelis ir juodas
Ir toks dar nekantrus.
Jis vis [...]