SEK MUS

MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS

Paskutinę mokslo metų savaitę šv. Cecilijos gimnazijos moksleiviai paniro į Projektinę veiklą, kurios tema  –  Europos sąjunga. Ketvirtadienį vyko tos veiklos pristatymas ir šiais mokslo metais nuveiktų darbų apžvalga bei geriausių  rezultatų pasiekusiųjų apdovanojimai. Vos tik įžengus į gimnazijos fojė galima suprasti, kad moksleiviai gerai padirbėjo, buvo išradingi. Akis džiugina šia tema sukurti plakatai, o langai papuošti Europos sąjungos valstybių vėliavomis. Net Europos sąjungos himną sugiedojo patys mokiniai.

Ne mažiau  visi laukė ir mokslo metų pasiekimų apžvalgos, kurios metu gimnazijos  pavaduotoja ugdymui Loreta  Dambauskienė pagyrė,padėkojo,  apdovanojo ir  šiltai apkabino tuos, kurie labai gerai ir gerai mokėsi, dalyvavo olimpiadose, konkursuose, garsino gimnazijos vardą Marijampolėje ir už jos ribų.  Visiems, visiems sėkmės ir – pirmyn į Vasarą!