SEK MUS

„Pyragų dienos“ iniciatyva – „Pyragai virsta knygomis“

Lapkričio 6 d. Šv. Cecilijos gimnazijos Aktyvių tėvų klubas pakvietė visus prisijungti prie „Pyragų dienos“ iniciatyvos – „Pyragai virsta knygomis“ . Surinktos lėšos bus skirtos reikalingoms knygoms, kurios bus padovanotos mūsų gimnazijos bibliotekai.

Dėkojame visiems iškepusiems pyragą ar prie akcijos prisidėjusiems jį perkant.

Gero ir prasmingo skaitymo!