SEK MUS

Tarptautinė mokytojų diena Šv. Cecilijos gimnazijoje!

Tarptautinės mokytojų dienos proga abiturientai sveikina mokytojus!